Kriterier för att remittera

Insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande 

 • du är i ålder 18 – 64 år
 • du är folkbokförd i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås
 • du är arbetslös eller anställd på en arbetsplats där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
 • du är i behov av stöd från flera myndigheter
 • du är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att arbete eller studier är ditt långsiktiga mål, och det skall vara realistiskt att nå i någon omfattning inom 1 år
 • du har avsikt och förmåga att delta/närvara på möten och att kommunicera med oss via telefon, sms eller mail
 • du har i den mån det är möjligt etablerat nödvändiga vårdkontakter
 • inget aktivt missbruk

Du som remittent bör ser till att:

 • ovanstående punkter för sökande ska vara uppfyllda
 • myndighetens egna resurser ska vara uttömda eller bedöms som otillräckliga
 • insatser som sökande har behov av (vårdkontakter, utredningar, andra myndighetskontakter) ska vara initierade
 • sökande har informerats om aktuella insatser och vad en eventuell remiss innebär för sökande
 • ha kontakt/bli kontaktad för uppföljning vid behov under inskrivningstiden
 • sökande är informerad om att insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL