Kriterier för att remittera

 • du är i ålder 18-64 år
 • du är boende i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås
 • du är arbetslös eller anställd på en arbetsplats där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
 • du är i behov av att flera myndigheter jobbar tillsammans med dig
 • du är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att det är arbete eller studier som är ditt långsiktiga mål, och det skall vara realistiskt att nå inom 1-2 år
 • du har avsikt och förmåga att delta/närvara på möten etc.
 • du har i den mån det är möjligt etablerat nödvändiga vårdkontakter
 • inget pågående missbruk
 • deltagande är frivilligt och bygger på egen vilja från dig

Du som handläggare/personal på någon myndighet har ombesörjt att:

 • ovanstående punkter för tilltänkt individ ska vara uppfyllda
 • myndighetens egna resurser ska vara uttömda eller bedöms som otillräckliga
 • aktuella insatser ska vara initierade, t.ex. vårdkontakter
 • den tilltänkta deltagaren har informerats om aktuella insatser och vad en eventuell intresseanmälan innebär för den enskilde

Kontakt

 • Tf förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL