Remiss

Frågor gällande aktuell kösituationen hänvisas till:

Roya Havtash, Balder/ACTivera
roya.havtash@molndal.se
0704-677359

Lisa Karlholm, Individsamverkansteamet
lisa.karlholm@lerum.se
0722-37 99 30

Remissen skickas hit:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal