Remiss

  • Remiss till Balder och individsamverkansteamet

    Länk till remissen

    Kom ihåg att fylla i samtycket!

Frågor gällande remissförfarande hänvisas till:

Jaana Happonen Lindgren
jaana.lindgren@partille.se
072-229 63 92

Jessica Herou
jessica.herou@molndal.se
0736-22 92 14

Remissen skickas till:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal