Remiss

OBS! Just nu har vi kö till Balder. De individer som står i kö kommer att erbjudas att delta i Primus fram tills dess att det finns utrymme i Balder.

Frågor gällande remissförfarande hänvisas till:

Emelie Cronvall
emelie.cronvall@funktionsstod.goteborg.se
0790-621959

Annette Heinemann
annette.heinemann@arbetsformedlingen.se
010-4860375

Remissen skickas till:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal