Remiss

Remissen skickas hit:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal

Köbarometer

Förväntad kötid till att få stöttning av Balder och/eller Individsamverkansteamet är 7-12 månader.

Frågor gällande kösituationen hänvisas till:

Melina Myrbäck, Balder
melina.myrback@arbetsformedlingen.se
010-487 12 93

Lisa Karlholm, Individsamverkansteamet
lisa.karlholm@lerum.se
0722-37 99 30