Remiss

Remissen skickas hit:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal

Köbarometer

Förväntad kötid till att få stöttning av Balder/ACTivera och/eller Individsamverkansteamet är 7-12 månader.

Frågor gällande kösituationen hänvisas till:

Roya Havtash, Balder/ACTivera
roya.havtash@molndal.se
0704-677359

Lisa Karlholm, Individsamverkansteamet
lisa.karlholm@lerum.se
0722-37 99 30