Pågående projekt

Leader

Projektet Leader syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna och stöd- och försörjningsenheterna i Alingsås och Härryda kommun beviljats medel från Leader Insjörike för att bedriva projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga ”. Perioden pågår från senhöst 2018 till hösten 2020. Under hela projekttiden skall minst 100 personer fått stöd från insatsen. Projektet syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Projektets vänder sig främst till individer som har försörjningsstöd och som är i behov av att få stöd i att få mer kunskap gällande sin arbetsförmåga. Prioriterade är kvinnor i ålder 18-29 med hemmavarande barn men i mån av plats är andra individer som uppbär försörjningsstöd välkomna. Projektet använder sig av vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt vilket stödbehov som föreligger. Samverkan skall ske med vården i de fall det finns behov av detta. För de individer som behöver arbetsträna för att få rätt förutsättningar för att på sikt nå en egenförsörjning skall stöd till detta erbjudas.

Det är handläggare på stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

För att veta mer om deltagande projektet i din kommun vänd dig till socialtjänsten eller arbetsmarknadsenheten i kommunerna Härryda och Alingsås. Samordningsförbundet bistår med administration kring detta projekt samt att stimulera utbyte mellan de två ingående kommunerna ställt i relation till projektet.

Kontakt projektsamordnare Leader: Tristan Troby tristan.troby@arbetsformedlingen.se 010-488 25 89

Premiär

Syftet med Premiär är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna med låga kunskaper i svenska språket ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagare.

Se filmen Premiär spridningskonferens via länken https://www.wevideo.com/hub#media/ci/1261961901

Den 4-5 december 2018 var Premiär representerade på spridningskonferens i Strasbourg. Läs om den här nedan via länken

Youth Partnership – guidelines on working with young refugees and migrants

Samordningsförbundet Insjöriket tillsammans med näringslivet, Business Performance, har beviljats medel från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor för att tillsammans driva projektet Premiär. Syftet är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna med låga kunskaper i svenska språket ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagare. Personerna kommer från Alingsås, Härryda, Lerum Mölndal och Partille. Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att föra fler och lönsammare affärer samt bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket.

Business Performance skall alltid, oavsett tidpunkt, driva ett aktivt CSR-arbete. I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

”Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!” VD: Marcus Hermansson

När en deltagare kommer till projektet sker först en kartläggning av individen, för att få klarare vilken inriktning som ligger i fokus. Projektet omfattar även coachning och stöd i kontakter med t.ex. myndigheter. Integrationsverksamhet och gruppaktiviteter ingår och kan ligga parallellt med t.ex. SFI, etableringsplan och annan verksamhet i dialog med handläggare på myndighet.

Projektets personal kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi arbetar ihop med näringslivet genom Business Performance och deras nätverk av företag i Västsverige.

Kontakt projektledare Premiär: Tristan Troby tristan.troby@arbetsformedlingen.se 010-488 25 89

Kontakt

 • Tf förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL