Pågående ESF-projekt

Respondere

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan.

Genom tre delprojekt vill vi arbeta med målgruppen unga vuxna i åldern 18-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier. Delprojekten kommer att anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Insjörikets delprojekt heter ACTivera och syftar till att fler individer med aktivitetsersättning ska komma ut i en aktivitet med förhoppning att närma sig arbete eller studier.

ACTiveras fokus är i första hand individer men aktivitetsersättning som närmar sig 30 år men även de individer som är i början på sin ersättningsperiod samt de som fått avslag på sin aktivitetsersättning.

Delprojektet utgår från samma metodik som Balder men förstärks med en Case Manager samt en psykoterapeut som kommer arbeta med terapiformen ACT (Acceptance and Commitment ­ Therapy).

Case Manager
Emelie Cronvall
emelie.cronvall@majornalinne.goteborg.se
031-365 80 54

Psykoterapeut
Helena Fröjmark
helena.frojmark@arbetsformedlingen.se
010-486 32 62

Vill du veta mer om ACTivera eller har en individ du vill remittera kontakta:

Verksamhetsansvarig Balder
Roya Havtash
roya.havtash@molndal.se

Här kommer du till ESF projektet Responderes hemsida:

http://www.respondere.se/

Leader

Projektet Leader syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna och stöd- och försörjningsenheterna i Alingsås och Härryda kommun beviljats medel från Leader Insjörike för att bedriva projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga ”. Perioden pågår från senhöst 2018 till hösten 2020. Under hela projekttiden skall minst 100 personer fått stöd från insatsen. Projektet syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Projektets vänder sig främst till individer som har försörjningsstöd och som är i behov av att få stöd i att få mer kunskap gällande sin arbetsförmåga. Prioriterade är kvinnor i ålder 18-29 med hemmavarande barn men i mån av plats är andra individer som uppbär försörjningsstöd välkomna. Projektet använder sig av vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt vilket stödbehov som föreligger. Samverkan skall ske med vården i de fall det finns behov av detta. För de individer som behöver arbetsträna för att få rätt förutsättningar för att på sikt nå en egenförsörjning skall stöd till detta erbjudas.

Det är handläggare på stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

För att veta mer om deltagande projektet i din kommun vänd dig till socialtjänsten eller arbetsmarknadsenheten i kommunerna Härryda och Alingsås. Samordningsförbundet bistår med administration kring detta projekt samt att stimulera utbyte mellan de två ingående kommunerna ställt i relation till projektet.

Kontakt projektsamordnare Leader:

Tristan Troby
tristan.troby@arbetsformedlingen.se
010-488 25 89

Premiär – avslutat

Syftet med Premiär var att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna med låga kunskaper i svenska språket ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagare.

Se filmen Premiär spridningskonferens via länken https://www.wevideo.com/hub#media/ci/1261961901

Den 4-5 december 2018 var Premiär representerade på spridningskonferens i Strasbourg. Läs om den här nedan via länken

Youth Partnership – guidelines on working with young refugees and migrants

Samordningsförbundet Insjöriket tillsammans med näringslivet, Business Performance, beviljades medel från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor för att tillsammans driva projektet Premiär. Personerna remitterades från Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att föra fler och lönsammare affärer samt bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket. Business Performance skall alltid, oavsett tidpunkt, driva ett aktivt CSR-arbete. I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

”Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!” VD: Marcus Hermansson

Projektet omfattade kartläggning, coachning, gruppaktiviteter och stöd i kontakter med t.ex. myndigheter.

Kontakt projektledare Premiär:

Tristan Troby
tristan.troby@arbetsformedlingen.se

010-488 25 89

Kontakt

 • Tf förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL