ESF-projekt

Pågående projekt

Förbundet har i dagsläget inga pågående projekt

________________________________________________

Avslutade projekt

Respondere/ACTivera – Avslutat 220330

Du kan ta del av projektet här via slutrapporten: Respondere Slutrapport

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan.

Genom tre delprojekt vill vi arbeta med målgruppen unga vuxna i åldern 18-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier. Delprojekten kommer att anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar.

Insjörikets delprojekt heter ACTivera och syftar till att fler individer med aktivitetsersättning ska komma ut i en aktivitet med förhoppning att närma sig arbete eller studier.

ACTiveras fokus är i första hand individer men aktivitetsersättning som närmar sig 30 år men även de individer som är i början på sin ersättningsperiod samt de som fått avslag på sin aktivitetsersättning.

Delprojektet utgår från samma metodik som Balder men förstärks med en Case Manager samt en psykoterapeut som kommer arbeta med terapiformen ACT (Acceptance and Commitment ­ Therapy).

Här kommer du till ESF projektet Responderes hemsida:

http://www.respondere.se/

Projekt KAF 2018 – 2020

Se inspelad version av slutkonferensen nedan.

Film Slutkonferens/spridningskonferens

Projektet Leader syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna och stöd- och försörjningsenheterna i Alingsås och Härryda kommun beviljats medel från Leader Insjörike för att bedriva projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga ”. Perioden pågår från senhöst 2018 till hösten 2020. Under hela projekttiden skall minst 100 personer fått stöd från insatsen. Projektet syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Projektets vänder sig främst till individer som har försörjningsstöd och som är i behov av att få stöd i att få mer kunskap gällande sin arbetsförmåga. Prioriterade är kvinnor i ålder 18-29 med hemmavarande barn men i mån av plats är andra individer som uppbär försörjningsstöd välkomna. Projektet använder sig av vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt vilket stödbehov som föreligger. Samverkan skall ske med vården i de fall det finns behov av detta. För de individer som behöver arbetsträna för att få rätt förutsättningar för att på sikt nå en egenförsörjning skall stöd till detta erbjudas.

Det är handläggare på stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

För att veta mer om deltagande projektet i din kommun vänd dig till socialtjänsten eller arbetsmarknadsenheten i kommunerna Härryda och Alingsås. Samordningsförbundet bistår med administration kring detta projekt samt att stimulera utbyte mellan de två ingående kommunerna ställt i relation till projektet.

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL