Välkommen med din fråga!

Annika Ruys Hagberg, tf förbundschef, 076-134 22 78, annika.ruys-hagberg@molndal.se

Johan Östlund, samverkanskoordinator Balder, 070-214 51 16, johan.ostlund@molndal.se

Jaana Happonen Lindgren, samverkanskoordinator Balder, 072-229 63 92, jaana.lindgren@partille.se

Karl Petersson, samverkanskoordinator Balder, 010-488 76 74, karl.petersson@arbetsformedlingen.se

Malin Wig, samverkanskoordinator Balder, 010-488 90 14, malin.wig@arbetsformedlingen.se

Henrik Lunde, samverkanskoordinator Balder, 010-488 13 16, henrik.lunde@arbetsformedlingen.se

Tristan Troby, projektledare Premiär, projektsamordnare Leader, 010-488 25 89, tristan.troby@arbetsformedlingen.se

Melina Myrbäck, tf biträdande förbundschef, utbildningsledare Mentorskap, 010-487 12 93, melina.myrback@arbetsformedlingen.se

Helena Fröjmark, psykoterapeut ACTivera, 010-486 32 62, helena.frojmark@arbetsformedlingen.se

Emelie Cronvall, Case Manager ACTivera, 031-365 80 54, emelie.cronvall@majornalinne.goteborg.se

Ana Froki Stuborn, samverkanskoordinator Balder, 010-488 44 95, ana.froki@arbetsformedlingen.se

Lena Cederstrand-Berg, samverkanskoordinator Individsamverkansteamet Mölndal/Härryda, 010-487 29 34, lena.cederstrand-berg@arbetsformedlingen.se

Jessica Herou, samverkanskoordinator Individsamverkansteamet Mölndal/Härryda, 073-622 92 14, jessica.herou@molndal.se

Khalid Hassan, projektmedarbetare Premiär, samverkanskoordinator Balder, 0766-494 696, khalid.hassan@harryda.se

Marie Lundh, samverkanskoordinator Balder, 010-486 66 92, marie.lundh@arbetsformedlingen.se

Lisa Karlholm, samtalsterapeut, samordnare Individsamverkansteamet, 0722-37 99 30, lisa.karlholm@lerum.se

Monia N Sarenstrand, verksamhetsansvarig Aktiv, jämställdhetsstrateg, 073-558 27 93, monia.sarenstrand@partille.se

Annette Heinemann, samverkanskoordinator Individsamverkansteamet Partille/Lerum/Alingsås, 010- 486 03 75, annette.heinemann@arbetsformedlingen.se

Ewa Michaelsen, arbetsterapeut, 010-486 16 65, ewa.michaelsen@arbetsformedlingen.se

Roya Havtash, integrationssamordnare, projektmedarbetare Premiär, Aktivitetsansvarig Balder 0730-79 07 86, roya.havtash@lerum.se

Anna-Karin Bergholtz, samverkanskoordinator Individsamverkansteamet, 010-487 30 45, anna-karin.bergholtz@arbetsformedlingen.se