Förbundets ledning

Styrelse

Ordförande
Anita Almqvist (L), Mölndal Stad. Mölndals val av Anita gäller tills vidare, så länge hon är ledamot eller ersättare i Mölndals KF

Vice ordförande
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Övriga ledamöter
Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen
Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregion. VGR:s val av Kent gäller fram till 2022-12-31

Ersättare
Tomas Angervik (S). Tomas är vald som ersättare av VGR fram till 2022-12-31
Maria Kornevik Jakobsson (C) Härryda kommun
Christian Eberstein (KD) Lerums kommun
Daniel Filipsson (M) Alingsås kommun
Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen
Anette Ryberg, Försäkringskassan
Anna Strand (C) Partille kommun

Beredningsgrupp

Förutom huvuduppdraget, att utgöra ett stöd för förbundschefen, har beredningsgruppen uppdraget att skapa förutsättningar för samverkan, återföra information från Samordningsförbundet till den egna organisationen, se till att de uppdrag som Samordningsförbundet beslutar om blir utförda, förankra och marknadsföra arbetet i Samordningsförbundet i den egna myndigheten, identifiera hinder och behov för samverkan och samarbete, föra en kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan samt skapa förutsättningar för implementering i den egna organisationen.

Delar av beredningsgruppen kallas samman vid behov och då diskuteras specifika frågor. De kallade identifieras utifrån en specifik kunskap, engagemang och intresse för frågan. De kallade bidrar till beredningen med sin kunskap och mandat och har även ansvar över förankringen av frågan i de fall styrelsen går vidare till beslut.

Gruppen upphör när frågan är färdigredd. Därefter samlas en ny grupp för nästa ärende som skall beredas. På detta sätt behöver deltagare till beredningsgruppen endast engageras för frågor som ligger i linje med deras egna verksamhetsområde och där de har mandat att driva frågan.

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL