Styrelse

Ordförande
Sofia Sandänger (Försäkringskassan)

Vice ordförande
Tanja Siladji Dahne , VGR (MP)

Övriga ledamöter
Fredrik Skoglund (Arbetsförmedlingen)
Kent Perciwall, Alingsås (KD)

Ersättare
Tommy Brundin, Härryda (M)
Marijana Mercado (Försäkringskassan)
Adam Algotsson Johnstone, Partille (M)
Jon Haraldsson, Lerum (S)
Kristina Kjellberg (Arbetsförmedlingen)
Amanda Lindley Stjärnå, VGR (M)
Bernt Runberg, Mölndal (S)

Berednings- och utvecklingsgrupp

Gruppen består av representanter från samtliga förbundets parter och sammankallas för analys av förutsättningar, behov
och strategisk utveckling för att styrelsen ska kunna fatta välgrundade beslut. I rollen ingår att hämta in och sammanställa synpunkter internt i den egna organisationen samt förankra det arbetet som beredningsgruppen gör i samtliga delar i den egna organisationen. Exempelvis kring Lex Heller, definition av innehåll i styrdokument, analys av behovsgrupper och inriktning och innehåll i de insatser som finansieras av förbundet. (Representanterna har mandat för detta arbete från sin respektive organisation. Gruppen ingår inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar eller mandat i förhållande till styrelsen.)

Kansli

Förbundschef
Annika Ruys-Hagberg

Biträdande förbundschef
Melina Myrbäck