Mentorskap

Att bli mentor innebär att arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten.

Sex samordningsförbund (Insjöriket, Göteborg Väster, Göteborg Centrum, Älv och Kust, Göteborg Nordost, Hisingen Delta) gått ihop och gemensamt tagit fram en mentorskapsutbildning som ger arbetsgivare den kunskap och de verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och de offentliga stödfunktionerna, dvs Arbetsförmedling, Kommun, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Tack vare Mentorskap-Att utvecklas tillsammans kan vi gemensamt motverka att människor hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Mentorskap är svaret på att minska den rådande tudelningen på arbetsmarknaden. Den är svaret till allt fler arbetsgivare som vill öppna sina arbetsplatser för individer som står utanför, där arbetsgivaren inte vet hur de skall gå tillväga.