Mentorskap

Att bli mentor innebär att arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten.

Mentorskapsutbildningen är ett koncept och en struktur som syftar till att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för de människor som behöver stöttning för att finna, få och behålla ett arbete.

Mentorskap är ett praktisk och känslomässigt stöd. Forskning visar just på vikten av ett känslomässigt och långsiktigt stöd i arbete. Alla skulle ha en mentor! Inte minst de som vi riktar vår uppmärksamhet emot; människor med funktionsnedsättning eller människor som av andra orsaker, begränsas i sina möjligheter att inta arbetsmarknaden. Många företag uttrycker att de vill öppna upp och ta emot de här personerna, men de vet inte hur!

En färsk studie – Bristande tillit och liten förståelse – av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av personer i ett långvarigt utanförskap både bekräftar att Mentorskapsutbildningen behövs och ger oss svar för fortsatt utveckling av hur vi kan organisera vårt stöd gentemot dig som arbetsgivare.

Med Mentorskapsutbildningen sprider vi kunskap om hur situationen kan se ut för de personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden eller riskerar att hamna utanför och hur arbetsplatsen kan samarbeta med Samordningsförbunden eller någon av våra parter för att öka inkluderingen och minska glappet på arbetsmarknaden.