Kunskapsdialog/Webbinarium

Insjöriket bjuder ett par gånger per år in till kunskapsdialog/webbinarium, ett forum för information och nätverkande. På så sätt vill vi erbjuda en möjlighet till ökad kunskap och kännedom i frågor som berör våra myndigheter i förbundets upptagningsområde. Inbjudan vänder sig till dig som medarbetare och dig som chef i de parter som ingår i samordningsförbundet.

Kommande kunskapsdialoger/webbinarium:

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bjuder in till ett webbinarium om regeringen särskilda utredning om insatser vid samsjuklighet

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bjuder in till ett webbinarium om regeringen särskilda utredning om insatser vid samsjuklighet

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Idag vilar ansvaret för behovsgruppen på flera huvudmän. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor i hela landet. Det omfattar såväl medicinska som psykiatriska och sociala insatser.

Under föreläsningen sammanfattar Anders Printz utredningens inriktning och de förslag utredning avser att lägga.

Datum: Onsdag 8 september

Tid: kl. 08:30 – 09:45

Plats: Online

Anmäl dig här!

Tidigare inspelade kunskapsdialoger/webbinarium:

Kunskapsdialog Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Helena Fröjmark legitimerad psykoterapeut på Insjöriket förklarar vad som kännetecknar emotionellt instabilt personlighetssyndrom, vilka svårigheter som medföljer, hur det behandlas och vad som kan vara av värde att tänka på i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering

Kontakt

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 8472

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL