Kunskapsdialog/Webbinarium

Insjöriket bjuder ett par gånger per år in till kunskapsdialog/webbinarium, ett forum för information och nätverkande. På så sätt vill vi erbjuda en möjlighet till ökad kunskap och kännedom i frågor som berör våra myndigheter i förbundets upptagningsområde. Inbjudan vänder sig till dig som medarbetare och dig som chef i de parter som ingår i samordningsförbundet.

Kommande kunskapsdialoger/webbinarium:

”Arbete på Spektrumet” – Om att ha Autism och må bra i arbetslivet

Den 18 oktober mellan 10-12 kommer Marina Jerger, legitimerad psykolog och Yoe Hultberg, arbetsterapeut från vuxenhabiliteringen i Göteborg hålla i en dialog kring de utmaningar individer med autism, ställs inför i arbetslivet.

Vet ni redan nu frågor ni önskar få svar på, maila dem till melina.myrback@molndal.se

Dialogen kommer hållas digitalt. Länk mailas ut veckan innan eventet till den adress ni uppgett in anmälan. Kontrollera att den är rätt.

Länk till anmälan: https://simplesignup.se/event/184101

Tidigare inspelade kunskapsdialoger/webbinarium:

Kunskapsdialog Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Helena Fröjmark legitimerad psykoterapeut på Insjöriket förklarar vad som kännetecknar emotionellt instabilt personlighetssyndrom, vilka svårigheter som medföljer, hur det behandlas och vad som kan vara av värde att tänka på i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering

Kontakt

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 8472

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL