Kunskapsdialog/Webbinarium

Insjöriket bjuder ett par gånger per år in till kunskapsdialog/webbinarium, ett forum för information och nätverkande. På så sätt vill vi erbjuda en möjlighet till ökad kunskap och kännedom i frågor som berör våra myndigheter i förbundets upptagningsområde. Inbjudan vänder sig till dig som medarbetare och dig som chef i de parter som ingår i samordningsförbundet.

Kommande kunskapsdialoger/webbinarium:

Kunskapsdialog i Motiverande samtal (MI)

Varmt välkomna till en kunskapsdialog à 3 tillfällen där vi startar upp med de teoretiska grunderna i MI för att sedan utveckla och fördjupa hur vi kan omsätta dessa teorier i handling för att skapa bra möten/skapa utveckling tillsammans med våra deltagare/klienter.

Tillfällena är:

Tisdag 14/12 – 2021 klockan 10.00-12.00

Tisdag 1/2  -2022 klockan 10.00-12.00

Tisdag 8/3  -2022 klockan 10.00-12.00

Vi som håller i kunskapsdialogerna är Mattias Nocke och Lisa Karlholm, vi har under många år haft förmånen att arbeta och utbilda med MI som metod.

Kunskapsdialogen kommer hållas digitalt via teams. Länk till mötet får du i kvittot när du anmäler dig via Simplesignup på följande länk:

https://simplesignup.se/private_event/186311/cefb6f3ba6

 OBS! spara teamslänken som du får i kvittot

Sprid gärna denna inbjudan till medarbetare och kollegor inom din organisation.

________________________________________________

Tidigare inspelade kunskapsdialoger/webbinarium:

Kunskapsdialog Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Helena Fröjmark legitimerad psykoterapeut på Insjöriket förklarar vad som kännetecknar emotionellt instabilt personlighetssyndrom, vilka svårigheter som medföljer, hur det behandlas och vad som kan vara av värde att tänka på i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering

Kontakt

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 8472

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL