Kriterier för att remittera

Ta del av nedanstående information innan ni skickar en intresseanmälan. Det är viktigt att du som står bakom intresseanmälan har tagit kontakt med andra berörda myndigheter i ärendet innan du skickar in den. I de fall individen har ersättning från Försäkringskassan ska handläggaren på FK alltid informeras och hen ska också delta på samtliga möten från start.
Insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande för person som:

• är i ålder 16 – 64 år
• är folkbokförd i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås
• är arbetslös eller anställd på en arbetsplats där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
• är i behov av stöd från flera myndigheter
• är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att arbete eller studier är personens långsiktiga mål
• har relevant språkförståelse eller kompenserande stöd som tillgängliggör rehabiliteringen
• har avsikt och förmåga att medverka på möten och kommunicera med oss via telefon, sms eller mail
• har i den mån det är möjligt etablerat nödvändiga vårdkontakter
• inte har aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen

Du som handläggare/personal på någon myndighet har ombesörjt att:

• ovanstående punkter för sökande ska vara uppfyllda
• insatser som sökande har behov av (vårdkontakter, utredningar, andra myndighetskontakter) ska vara initierade i samverkan. Till exempel genom SIP eller motsvarande.
• Individen har informerats om aktuella insatser och vad en eventuell ansökan innebär
vara tillgänglig för avstämningar var 6e vecka och informationsutbyte under perioden individen tar del av insats inom förbundet. Du som myndighetskontakt är ansvarig ”ägande” av ärendet, har kvar kontakten och fattar erforderliga myndighetsbeslut löpande under processen.
• Individen är informerad om att insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande

Intresseanmälan och kontakt