Kriterier för att remittera

Nu har alla Insjörikets fem kommuner öppnat upp för att ta emot intresseanmälan. Underlaget hittar ni i fliken till höger. 
Ta del av nedanstående information innan ni skickar en intresseanmälan. Det är viktigt att du som står bakom intresseanmälan har tagit kontakt med andra berörda myndigheter i ärendet innan du skickar in den.

Observera att ACTivera kommer ha semesterstängt några veckor under sommaren.

Alingsås har stängt vecka 28-31

Lerum stänger veckan 28-30 samt vecka 32

Härryda stänger vecka 30-31

Mölndal stänger vecka 29-32

Partille stänger vecka 28 och 29

Insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande för person som:

• är i ålder 16 – 64 år
• är folkbokförd i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås
• är arbetslös eller anställd på en arbetsplats där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
• är i behov av stöd från flera myndigheter
• är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att arbete eller studier är personens långsiktiga mål
• har relevant språkförståelse eller kompenserande stöd som tillgängliggör rehabiliteringen
• har avsikt och förmåga att medverka på möten och kommunicera med oss via telefon, sms eller mail
• har i den mån det är möjligt etablerat nödvändiga vårdkontakter
• inte har aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen

Du som handläggare/personal på någon myndighet har ombesörjt att:

• ovanstående punkter för sökande ska vara uppfyllda
• insatser som sökande har behov av (vårdkontakter, utredningar, andra myndighetskontakter) ska vara initierade i samverkan. Till exempel genom SIP eller motsvarande.
• Individen har informerats om aktuella insatser och vad en eventuell ansökan innebär
vara tillgänglig för avstämningar var 6e vecka och informationsutbyte under perioden individen tar del av insats inom förbundet. Du som myndighetskontakt är ansvarig ”ägande” av ärendet, har kvar kontakten och fattar erforderliga myndighetsbeslut löpande under processen.
• Individen är informerad om att insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande

Intresseanmälan och kontakt