Seminariebank

Här samlar vi intressanta och kunskapspåfyllande seminarier som kan användas som diskussionsunderlag med deltagare eller för att fylla på sin egen kunskap som medarbetare eller chef hos förbundets parter.

Nedanstående filmer har inte Samordningsförbundet Insjöriket varit med och tagit fram utan det är vårt kompisförbund Älv & kust som delat med sig utav materialet.

 • Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin. Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet tillika huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem, samt efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och sjukhusen i väster. Filmen är ett samarbete mellan Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. Ta del av seminariet här: Levnadsvanor – från samhälle till biologi och tillbaka igen – YouTube
 • Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning kommer Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, att diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa. Mats är ordförande i regionala programområdet för levnadsvanor i Västra Götalandsregionen och sitter i den nationella grupperingen (NPO) för levnadsvanor, inom den s.k. kunskapsstyrningen. Ta del av seminariet här: Webb-föreläsning: Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror – YouTube
 • Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi, pratar om hur du skapar en hållbar motivation för bland annat fysisk aktivitet. Föreläsningen spelades in i Mimers Kulturhus den 4 maj 2022. Ett samarbete mellan Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Ta del av seminariet här: Hållbar motivation – Föreläsning med Magnus Lindwall – YouTube
 • Genom våra matvanor kan vi göra det lätt att göra bra val för vår hälsa. Vanor som ger dig ork och styrka. Hur vår mat produceras och transporteras över jordklotet har stor betydelse för vår hälsa, liksom matvanorna spelar roll för planetens framtid. Lina Johansson, leg dietist Öckerö kommun, Heléne Ambjörnson, leg dietist och processledare Hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus och Maria Magnusson, leg dietist och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lyfter några viktiga aspekter kring mat och reflekterar kring vad vi kan göra för att påverka vår hälsa och miljön. Du får också konkreta tips på god mat för din hälsa. Ta del av seminariet här: Mat för hälsan och planeten – YouTube

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL