Individsamverkansteamet

Individsamverkansteamet arbetar prerehabiliterande med deltagare i åldern 18-64 år.

Arbetssättet går i stora drag ut på att vi arbetar med deltagarna i gruppverksamhet som har ett innehåll som bedöms som hjälpsamt i en prerehabiliterande fas och som stärker deltagarna i att ta steg närmare arbetslivsinriktad rehabilitering. Parallellt med gruppverksamheter arbetar vi också enskilt med deltagarna för att fånga upp de individuella behoven. I de kommuner vi har tillgång till arbetsträningsplatser använder vi oss också av dessa i de fall där detta upplägg är  lämpligt för deltagaren.

Teamet arbetar aktivt med samverkan och samordning kring deltagarna för att säkerställa att deltagarna får det stöd de är i behov av och detta hos lämplig instans. I teamet har vi representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommun.

Vid frågor kring remiss eller kring hur teamet arbetar ta kontakt med :

Verksamhetsansvarig Individsamverkansteamet
Lisa Karlholm
lisa.karlholm@lerum.se
Tel 0722-379930

Kontakt

 • Tf förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL