Individsamverkansteamet

Individsamverkansteamet arbetar prerehabiliterande med deltagare i åldern 18-64 år.

Arbetssättet går i stora drag ut på att vi arbetar med deltagarna i gruppverksamhet som har ett innehåll som bedöms som hjälpsamt i en prerehabiliterande fas och som stärker deltagarna i att ta steg närmare arbetslivsinriktad rehabilitering. Parallellt med gruppverksamheter arbetar vi också enskilt med deltagarna för att fånga upp de individuella behoven. I de kommuner vi har tillgång till arbetsträningsplatser använder vi oss också av dessa i de fall där detta upplägg är lämpligt för deltagaren. Deltagarna har möjlighet att under pågående process nyttja Aktiv Lerum samt insatsen Primus.

Teamet arbetar aktivt med samverkan och samordning kring deltagarna för att säkerställa att deltagarna får det stöd de är i behov av och detta hos lämplig instans. I teamet har vi representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommun.

Vid frågor kring remiss eller kring hur teamet arbetar ta kontakt med Lisa Karlholm. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt