Individsamverkansteamet

Individsamverkansteamet arbetar prerehabiliterande med deltagare i åldern 18-64 år.

Mer om innehållet i grupperna samt ACT kan du läsa om här

Här kan ni se hur processen i Individsamverkansteamet ser ut: Processkarta

Teamet arbetar aktivt med samverkan och samordning kring deltagarna för att säkerställa att deltagarna får det stöd de är i behov av och detta hos lämplig instans. I teamet har vi representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommun.

Vid frågor kring remiss eller kring hur teamet arbetar ta kontakt med Lisa Karlholm. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt