Individsamverkansteamet

Samordningsförbundet finansierar ett tvärprofessionellt handläggarteam som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Teamets målsättning är att individen genom samordnade insatser ska uppnå eller komma närmare egen försörjning. I teamet finns olika yrkesgrupper representerade såsom socialsekreterare, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan.

Målgruppen för verksamheten är individer i arbetsför ålder 18-64 år där inremitterande myndighet bedömer att individen har behov av samordnad rehabilitering under en längre tid. Majoriteten av de individer som remitteras till Individsamverkansteamet har varit borta från arbetsmarknaden en längre period. De individer som efter kartläggning bedöms uppfylla kriterierna för samordnad rehabilitering hos Individsamverkansteamet, skrivs in och teamet påbörjar en arbetslivsinriktad rehabilitering som kan pågå i 2 år. Under den arbetslivsinriktade processen får deltagaren möjlighet att ta del av alla andra insatser inom förbundet som anses komplettera planeringen för individen.

Verksamhetsansvarig Individsamverkansteamet
Lisa Karlholm
lisa.karlholm@lerum.se
Tel 0722-379930

Kontakt

 • Tf förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Tf biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 010-487 12 93

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL