Individsamverkansteamet

Individsamverkansteamet arbetar prerehabiliterande med deltagare i åldern 18-64 år.

Arbetssättet går i stora drag ut på att vi arbetar med deltagarna i gruppverksamhet som har ett innehåll som bedöms som hjälpsamt i en prerehabiliterande fas och som stärker deltagarna i att ta steg närmare arbetslivsinriktad rehabilitering. Parallellt med gruppverksamheter arbetar vi också enskilt med deltagarna för att fånga upp de individuella behoven. I de kommuner vi har tillgång till arbetsträningsplatser använder vi oss också av dessa i de fall där detta upplägg är lämpligt för deltagaren. Deltagarna har möjlighet att under pågående process nyttja Aktiv Lerum samt insatsen Primus.

Här kan ni se hur processen i Individsamverkansteamet ser ut: Processkarta Individsamverkansteamet

Teamet arbetar aktivt med samverkan och samordning kring deltagarna för att säkerställa att deltagarna får det stöd de är i behov av och detta hos lämplig instans. I teamet har vi representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommun.

Vid frågor kring remiss eller kring hur teamet arbetar ta kontakt med Lisa Karlholm. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt