Individsamverkansteamet

Individsamverkansteamet arbetar prerehabiliterande med deltagare i åldern 18-64 år.

Mer om innehållet i grupperna samt ACT kan du läsa om här

Här kan ni se hur processen i Individsamverkansteamet ser ut: Processkarta Individsamverkansteamet

Teamet arbetar aktivt med samverkan och samordning kring deltagarna för att säkerställa att deltagarna får det stöd de är i behov av och detta hos lämplig instans. I teamet har vi representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommun.

”För deltagare som från oktober remitteras och fördelas  till Individsamverkansteamet kommer dessa att påbörja teamets  gruppverksamhet med start 24/1- 2022.  Fram till dess kallas deltagarna på introduktionssamtal samt erbjuds deltagande i Primus verksamhet som har ett innehåll bestående av  hälsofrämjande föreläsningar samt anpassad fysisk aktivitet och leds av förbundets arbetsterapeut och fysioterapeut.”

Vid frågor kring remiss eller kring hur teamet arbetar ta kontakt med Lisa Karlholm. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt