Våld i nära relation

Vi frågar om våld!
Våra deltagare får vid ett till tre tillfällen svara på 7 standardiserade frågor om erfarenhet av våld och våldsutsatthet. Av hittills insamlade enkäter, ca 500, från ett flertal samordningsförbund runt om i Sverige däribland Insjöriket, har nästan 71 % av personer som fått frågan för första gången svarat ja på någon av de 7 frågorna. Uppdelat på kön är det 75 % kvinnor och 64 % män.

Av de som svarat ja på någon av våldsfrågorna har 94 % också svarat att de bevittnat/upplevt våld som barn. Detta innebär ett nästan 100 % samband.

Samordningsförbundens målgrupper har omfattande erfarenheter av att ha varit utsatta för olika former av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Vi behöver alla ta ett gemensamt grepp för att belysa förekomsten och vägleda till adekvat stöttning och hjälp för de utsatta! Därför frågar vi om våld.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 ca 16.000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av närstående män.

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

I och med detta regeringsuppdrag ingår vårt förbund i ett projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som pågår till 2024. För att upptäcka personer som utsatts/utsätts för våld och personer som utövat/utövar våld ställer vi standardiserade frågor till alla våra deltagare som vi möter.

Nedan finns material, filmer, metoder, utbildning osv i ämnet. Ta gärna del av det! Tillsammans gör vi skillnad!

Inte min vardag – en film om att tillsammans skapa en kommun fri från våld.

”Borta bra men hemma värst” – en film om att öka medvetenheten kring våld i nära relation. ”17 av dina viktigaste minuter. Ett projekt av Ida Wackerberg och Greta Braun Filmen är skapad av Jakob Rockmyr”

”Led så kommer andra att följa efter” – Så säger Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, i denna film om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – en fråga om hälsa, liv och död.

Metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Handbok med bilagor i arbetet med våld i nära relation:

Handbok i arbetet med våld i nära relation

Du som utsätter andra för våld

Här finns hjälp för unga vuxna

Rutin att ställa frågan om våldsutsatthet

Sammanställning av arbete kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom Västra Götaland

Det går bra att hitta information, material, presentationer via NNS hemsida Stoppa våldet!