Våld i nära relation

Borta bra men hemma värst

”17 av dina viktigaste minuter. Ett projekt av Ida Wackerberg och Greta Braun Filmen är skapad av Jakob Rockmyr”

Besök sidan www.bortabramenhemmavarst.se för mer information om våld i nära relation.

Se även ”Borta bra men hemma värst” – en film om att öka medvetenheten kring våld i nära relation.

Handbok i arbetet med våld i nära relation

Du som utsätter andra för våld

Här finns hjälp för unga vuxna

Rutin att ställa frågan om våldsutsatthet

Sammanställning av arbete kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom Västra Götaland

Vi frågar om våld!

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 ca 16.000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av närstående män.

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

I och med detta regeringsuppdrag ingår vårt förbund i ett projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som pågår till 2021. För att upptäcka personer som utsatts/utsätts för våld och personer som utövat/utövar våld ställer vi standardiserade frågor till alla våra deltagare som vi möter.

Vill du veta mer om vårt arbete i detta eller om projektet så kontakta Monia N Sarenstrand monia.sarenstrand@partille.se, 073-558 27 93.

Det går också bra att hitta information, material, presentationer via Stoppa våldet!

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL