Jämställdhet

Samordningsförbundet Insjöriket arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Alla samordningsförbundens parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett uppdrag för förbunden. Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män och alla andra som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad

Sedan 2012 har förbundet arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering. Utgångspunkten och förutsättning för jämställdhetsarbetet är att alla medarbetare får gå en grundutbildning i jämställdhet. Men gör det skillnad?

Läs artikeln här

Vad gör skillnad i jämställdhetsarbetet?

Att systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad vet vi nu. Det är däremot lite klurigare att sätta fingret på exakt vad som gör skillnad. Eller?

Läs artikeln här

Handlingsplan

Det finns en handlingsplan för jämställdhetsintegrering med hänsyn till intersektionalitet. Detta för att tydliggöra vilka delar som ska finnas med i arbetet.

Handlingsplan 2020-2023 för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för invånare oavsett kön i förbundets insatser

Jämställ Nu

För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.