Hbtq-kunskap

Verksamheterna fokuserar på en öppen och inkluderande arbetsmiljö och ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv. Vi har kunskap om hbtq frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL