Om du vill börja hos oss

Från och med 1 september 2022 går det inte längre att remittera till Balder och Individsamverkansteamet, men Primus tar fortsatt emot nya deltagare som tidigare. 

Styrelsen har beslutat (Styrelseprotokoll 220318 § 1158) att gå i riktning mor att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och Samordningsförbundet Insjöriket är nu  inne i denna omställningsfas. 

Förbundets parter representeras i en berednings- och utvecklingsgrupp som arbetar med framtagande av ny verksamhetsplan och samråd pågår med kommunerna. Förhoppningsvis går det inom kort att ansöka eller remittera till fem likvärdiga verksamheter för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Om du har frågor innan formella beslut har fattats  är du välkommen att kontakta biträdande förbundschef Melina Myrbäck melina.myrback@molndal.se 

Lever du i en oschysst relation?
Är du mellan 15-20 år och funderar på om du lever i en oschysst relation så surfa in på www.ungarelationer.se. Där kan du chatta med de som jobbar där. Du får vara anonym. Det finns även information om våld i relationer, om du är utsatt för våld, om du utsätter någon för våld, om du känner någon som utsätter eller blir utsatt för våld samt vad som klassas som våld.

Vill du veta mer om sex, hälsa och relationer?
Då kan du surfa in på www.umo.se. Det är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL