För anhöriga

Vem kan vara aktuell för våra verksamheter?

Kvinnor och män och personer som identifierar sig som annat:

 • som är i ålder 18-64 år
 • som bor i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås
 • som är arbetslös eller anställd på en arbetsplats där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
 • som är i behov av att flera myndigheter jobbar tillsammans med dig
 • som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att det är arbete som är ditt långsiktiga mål
 • som har avsikt och förmåga att delta/närvara på möten etc.
 • som har i den mån det är möjligt etablerat nödvändiga vårdkontakter
 • inget pågående missbruk
 • Deltagande är frivilligt och bygger på egen vilja

Hur tar ni kontakt med oss?

Johan Östlund, johan.ostlund@harryda.se, tel: 070-2145116 för mer information eller klicka på Ansökan Balder och Individsamverkansteamet så finns information där om hur ni kan komma i kontakt med oss.

Stöd till dig som anhörig

Anhörigstöd Mölndal: https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/anhorigstod.html

Anhörigstöd Partille: https://www.partille.se/stod–omsorg/anhoriga–frivilliga/anhorigstodet/

Anhörigstöd Härryda: https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/anhorigaochfrivilliga/anhorigstod.4.124fd5f4139f22e498f800018812.html

Anhörigstöd Lerum:  https://lerum.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga

Anhörigstöd Alingsås: https://www.alingsas.se/omsorg-och-hjalp/aldre/anhorigstod/

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL