För anhöriga

Från och med 1 september 2022 går det inte längre att remittera till Balder och Individsamverkansteamet, men Primus tar fortsatt emot nya deltagare som tidigare. 

Styrelsen har beslutat (Styrelseprotokoll 220318 § 1158) att gå i riktning mot att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och Samordningsförbundet Insjöriket är nu  inne i denna omställningsfas. 

Förbundets parter representeras i en berednings- och utvecklingsgrupp som arbetar med framtagande av ny verksamhetsplan och samråd pågår med kommunerna. Förhoppningsvis går det inom kort att ansöka eller remittera till fem likvärdiga verksamheter för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Om du har frågor innan formella beslut har fattats  är du välkommen att kontakta biträdande förbundschef Melina Myrbäck melina.myrback@molndal.se 

Stöd till dig som anhörig

Anhörigstöd Mölndal: https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/anhorigstod.html

Anhörigstöd Partille: https://www.partille.se/stod–omsorg/anhoriga–frivilliga/anhorigstodet/

Anhörigstöd Härryda: https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/anhorigaochfrivilliga/anhorigstod.4.124fd5f4139f22e498f800018812.html

Anhörigstöd Lerum:  https://lerum.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga

Anhörigstöd Alingsås: https://www.alingsas.se/omsorg-och-hjalp/aldre/anhorigstod/

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL