Latest Past Evenemang

Medlemsråd

Digitalt

Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets framtida inriktning.