Certifierade i Brukarinflytande

I juni 2019 certifierades Balder i Brukarinflytande.

Brukarinflytande innebär brukarnas/deltagarnas kunskap tas tillvara i verksamheten. Det vill säga att brukaren är med och utforskar problemen, vilka behov av stöd som finns samt vilka mål man ska sträva mot.

Certifieringen är ett verktyg för ett långsiktigt och väl förankrat arbete med brukarinflytande. Att aktivera den kraft och kunskap som finns hos brukarna lyfter såväl verksamhet som brukare på både kort och lång sikt. När verksamheten formas nära brukarna i kombination med att personalen fortbildas ökar stabiliteten och kvaliteten höjs

Eftersom verksamheten Balder syftar till att stötta deltagare mot egen försörjning utifrån deltagarnas egna förutsättningar och mål är det av stor vikt att verksamheten lyssnar på sina deltagare och inte jobbar utifrån antagande. Samtlig personal inom verksamheten har därför fattat ett gemensamt beslut att genom deltagarnas tankar och åsikter förfina vissa områden inom verksamheten utan att för den sakens skull rucka på den flexibilitet som är ett av verksamhetens signum.

Vill du veta mer om detta? Kontakta Verksamhetsansvarig Melina Myrbäck, melina.myrback@arbetsformedlingen.se.