Balder

Balder erbjuder individuellt fördjupat stöd mot arbete och studier genom coachning. Balders metodik vänder sig till individer mellan 18-64 år där det finns en förmåga att närma sig arbete/studier till någon del inom 1 år. Varje deltagare får en kontakt med en samverkanskoordinator och planeringen läggs utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov.

Remisser till Balder kommer från handläggare/personal i de samverkande myndigheterna alternativt från deltagarna själva. När remissen kommit in ställs deltagaren i kö och erbjuds tillsammans med remittent informations/introduktionssamtal i väntan på att individuella planeringen startar. Under tiden i Balder har deltagaren möjlighet att träna på Aktiv Lerum för att stärka sin fysiska hälsa samt att ta del av Primus aktiviteter.

Ungefär hur processen i Balder ser ut kan du se här: Processkartan Balder

I Balder jobbar vi aktivt med deltagarinflytande utifrån ”brukarkraft” och ”tjänstedesign”.

Att jobba med deltagarinflytande innebär att vi tar vara på våra deltagares kunskaper i verksamheten. Det vill säga att deltagarna är med och utforskar och utformar vilka behov av stöd som finns samt vilka mål vi ska sträva mot i syfte att öka stabiliteten och kvaliteten i verksamheten.

Kontakt

  • Samordnare

    Roya Mohammadi
    roya.mohammadi@molndal.se
    070-467 73 59