Balder

Balder erbjuder individuellt fördjupat stöd för att hjälpa individer i åldrarna 18-64 år att närma sig egen försörjning. Varje deltagare får en kontakt med en samverkanskoordinator och det individuella stödet ges parallellt med aktivitetshöjande insatser i grupp eller individuellt. Syftet med insatsen är att individen ska rustas för att kunna ta del av ordinarie myndigheters insatser där målet är egen försörjning.

Ansökan till Balder kommer från handläggare/kontaktperson i de samverkande myndigheterna alternativt från deltagarna själva. När ansökan kommit bokas ett introduktionssamtal tillsammans med handläggare/kontaktperson (om sådan finns) för att lämna mer information om vad det innebär att medverka i förbundets insatser.

Hur processen i Balder ser ut kan du se här: Processkartan Balder

I Balder jobbar vi aktivt med deltagarinflytande utifrån ”brukarkraft” och ”tjänstedesign”.

Att jobba med deltagarinflytande innebär att vi tar vara på våra deltagares kunskaper i verksamheten. Det vill säga att deltagarna är med och utforskar och utformar vilka behov av stöd som finns samt vilka mål vi ska sträva mot i syfte att öka stabiliteten och kvaliteten i verksamheten.

Kontakt

  • Samordnare

    Roya Havtash
    roya.havtash@molndal.se
    070-467 73 59