Balder

Balder erbjuder individuellt fördjupat stöd mot arbete och studier genom coachning. Balders metodik vänder sig främst till individer mellan 18-29 år där det finns en förmåga att närma sig arbete/studier till någon del inom 1 år. Varje deltagare får en kontakt med en samverkanskoordinator och planeringen läggs utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov.

Remisser till Balder kommer från handläggare/personal i de samverkande myndigheterna alternativt från deltagarna själva. När remissen inkommit placeras deltagaren i kö och erbjuds tillsammans med remittent informations/introduktionssamtal i väntan på att individuella planeringen startar. Samverkanskoordinatorn kan, utifrån individuella behov och i samråd med deltagaren själv, ta hjälp i arbetet av en samtalskontakt i syfte att stärka deltagarens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden, och kan också, vid behov bidra med konsultation angående deltagarna i verksamheten. Under tiden i Balder har deltagaren möjlighet att träna på Aktiv Lerum för att stärka sin fysiska hälsa samt att ta del av Primus aktiviteter.

I juni 2019 certifierades Balder i Brukarinflytande.

Brukarinflytande innebär brukarnas/deltagarnas kunskap tas tillvara i verksamheten. Det vill säga att deltagarna är med och utforskar problemen, vilka behov av stöd som finns samt vilka mål man ska sträva mot.

Certifieringen är ett verktyg för ett långsiktigt och väl förankrat arbete med brukarinflytande. Att aktivera den kraft och kunskap som finns hos deltagarna lyfter såväl verksamhet som deltagarna på både kort och lång sikt. När verksamheten formas nära deltagarna i kombination med att personalen fortbildas ökar stabiliteten och kvaliteten höjs

Kontakt

  • Samordnare

    Roya Mohammadi
    roya.mohammadi@molndal.se
    070-467 73 59