Balder

Balder erbjuder individuellt fördjupat stöd mot arbete och studier genom coachning. Balders metodik vänder sig främst till individer mellan 18-29 år där det finns en förmåga att närma sig arbete/studier till någon del inom 1 år. Varje deltagare får en kontakt med en samverkanskoordinator och planeringen läggs utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov.

Remisser till Balder kommer från handläggare/personal i de samverkande myndigheterna alternativt från deltagarna själva. När remissen inkommit placeras deltagaren i kö och erbjuds tillsammans med remittent informations/introduktionssamtal i väntan på att individuella planeringen startar. Samverkanskoordinatorn kan, utifrån individuella behov och i samråd med deltagaren själv, ta hjälp i arbetet av en samtalskontakt i syfte att stärka deltagarens möjligheter att närmaa sig arbetsmarknaden, och kan också, vid behov bidra med konsultation angående deltagarna i verksamheten. Under tiden i Balder har deltagaren möjlighet att träna på Aktiv Lerum för att stärka sin fysiska hälsa samt att ta del av Primus aktiviteter.

I juni 2019 certifierades Balder i Brukarinflytande.

Brukarinflytande innebär brukarnas/deltagarnas kunskap tas tillvara i verksamheten. Det vill säga att brukaren är med och utforskar problemen, vilka behov av stöd som finns samt vilka mål man ska sträva mot.
Certifieringen är ett verktyg för ett långsiktigt och väl förankrat arbete med brukarinflytande. Att aktivera den kraft och kunskap som finns hos brukarna lyfter såväl verksamhet som brukare på både kort och lång sikt. När verksamheten formas nära brukarna i kombination med att personalen fortbildas ökar stabiliteten och kvaliteten höjs

Eftersom verksamheten Balder syftar till att stötta deltagare mot egen försörjning utifrån deltagarnas egna förutsättningar och mål är det av stor vikt att verksamheten lyssnar på sina deltagare och inte jobbar utifrån antagande. Samtlig personal inom verksamheten har därför fattat ett gemensamt beslut att genom deltagarnas tankar och åsikter förfina vissa områden inom verksamheten utan att för den sakens skull rucka på den flexibilitet som är ett av verksamhetens signum.

Verksamhetsansvarig Balder
Roya Havtash
roya.havtash@molndal.se
0704-677 359

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL