• Ansökan

    Från och med 1 september 2022 går det inte längre att remittera till Balder och Individsamverkansteamet, men Primus tar fortsatt emot nya deltagare som tidigare. 

    Styrelsen har beslutat (Styrelseprotokoll 220318 § 1158) att gå i riktning mot att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och Samordningsförbundet Insjöriket är nu  inne i denna omställningsfas. 

    Förbundets parter representeras i en berednings- och utvecklingsgrupp som arbetar med framtagande av ny verksamhetsplan och samråd pågår med kommunerna. Förhoppningsvis går det inom kort att ansöka eller remittera till fem likvärdiga verksamheter för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

    Om du har frågor innan formella beslut har fattats  är du välkommen att kontakta biträdande förbundschef Melina Myrbäck melina.myrback@molndal.se