Detta händer vid första mötet

Vid det första mötet kommer vi bland annat att gå igenom följande frågor:
 • Hur ser din utbildningsbakgrund ut?
 • Hur ser din arbetslivserfarenhet ut?
 • Hur länge har du varit arbetslös/arbetssökande på Arbetsförmedlingen?
 • Vilken är din nuvarande försörjning?
 • Hur lång tid har du haft offentlig försörjning?
 • Vilka kontakter har du idag av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården, kommunen?
 • Har du tagit del av medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering tidigare?
 • Berätta om hur din familj- och boendesituation ser ut?
 • Är du bekväm med att prata, läsa och skriva svenska språket?
 • Hur upplever du själv din fysiska och psykiska hälsa?
 • Har du några nuvarande behandlingskontakter?
 • Har du något tidigare eller pågående missbruk?
 • Vilka förväntningar/vad hoppas du, som deltagare, ska bli annorlunda i din situation?
 • Vilka eventuella insatser har du haft tidigare och hur ser dina resurser ut för att tillgodogöra dig insatser framöver?

Vi frågar om våld

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund i Sverige, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla lämpliga insatser mot detta.

I uppdraget ingår även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

I och med detta är förbundet med i ett projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som pågår till 2021. För att upptäcka personer som utsatts/utsätts för våld och personer som utövat/utövar våld ställer vi standardiserade frågor till alla våra deltagare som vi möter. Alla svar hanteras anonymt.