ACTivera

ACTivera är en arbetsförberedande insats som erbjuds i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås och vänder sig till individer mellan 16-65 år som har behov av stöd i att öka sin aktivitetsförmåga i syfte att komma ut i arbetslivet. Aktiviteterna som erbjuds inom ACTivera är av prerehabiliterande karaktär och deltagande kan ske i valfri kommun, oavsett var i Insjörikets upptagningsområde deltagaren bor.

Utbudet i ACTivera består av en kombination av individuella samtal, fysisk aktivitet, ACT-övningar, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande insatser, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i en grupp för att hållbart öka individens möjligheter till egen försörjning genom arbete. Schema för aktiviteterna i respektive kommun hittar ni här: (scheman läggs upp så snart de finns att tillgå)

Härryda: Schema Härryda

Alingsås: Schema Alingsås

Mölndal: Schema Mölndal

Partille: Schema Partille

Lerum: Schema Lerum

Omfattningen anpassas efter individens behov och förmåga, från två tillfällen per vecka med målet att stärka deltagarna att kunna ta del av ordinarie myndigheters egna insatser, ex Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten eller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Deltagandet beräknas pågå maximalt 24 veckor. Var sjätte vecka sker ett avstämningsmöte tillsammans med remittenten, deltagare och handläggare på ACTivera för att klargöra individens fortsatta deltagande nästkommande veckor (alternativt avslut om åtgärden inte anses lämplig utifrån aktuellt läge).

Intresseanmälan kan skickas ifrån Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, VG- regionen, individen själv eller anhörig. Det är frivilligt att delta i ACTivera.

Det är viktigt att du som står bakom intresseanmälan har tagit kontakt med andra berörda myndigheter i ärendet innan du skickar in den. I de fall individen har ersättning från Försäkringskassan ska handläggaren på FK alltid informeras och hen ska också delta på samtliga möten från start.

Processkarta för ACTivera hittar ni här: Process ACTivera

Här kan du ta del av en inspelad information om ACTivera

Kontakt gällande frågor om ACTivera