ACTivera

Arbetet med organisationsförändringen av Samordningsförbundets individinriktade insatser börjar ta sin form och kommunerna (utförarna) förbereder sig för att kunna ta emot deltagare från och med första kvartalet av 2023. Starten kommer ske vid olika tidpunkter för kommunerna och vi kommer uppdatera informationen här på hemsidan regelbundet.

Den nya verksamheten som finansieras av samordningsförbundet heter ACTivera och är en arbetsförberedande insats som erbjuds i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Aktiviteterna som erbjuds inom ACTivera är av lågtröskelkaraktär med individuellt formade valbara innehåll. ACTivera vänder sig till individer mellan 16-64 år som har behov av stöd i att öka sin aktivitetsförmåga i syfte att närma sig arbete. Deltagande kan ske i valfri kommun, oavsett var i Insjörikets upptagningsområde deltagaren bor.

Utbudet kommer, med viss lokal variation, bestå av kombinationer av individuella samtal, fysisk aktivitet, ACT-övningar, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande insatser, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i en grupp för att hållbart öka individens möjligheter till egen försörjning genom arbete.

Omfattningen anpassas efter individens behov och förmåga, från två tillfällen per vecka (á 1- 3 timmar vardera) upp till halvtid. Deltagandet beräknas pågå maximalt 24 veckor. Efter 6 veckor sker ett avstämningsmöte tillsammans med remittenten, deltagare och handläggare på ACTivera för att klargöra individens fortsatta deltagande nästkommande 18 veckor (Alternativt avslut om åtgärden inte anses lämplig utifrån aktuellt läge).

Remiss kan skickas ifrån Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, VG- regionen, individen själv eller anhörig. Det är frivilligt att delta i ACTivera. Remittenten ansvarar för att  remissen skickas i samråd med den handläggare som ansvarar för ersättning och övriga eventuella  parter runt individen.

Kontakt gällande frågor om ACTivera