ACTivera

ACTivera och är en arbetsförberedande insats som erbjuds i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Aktiviteterna som erbjuds inom ACTivera är av prerehabiliterande karaktär med individuellt formade valbara innehåll. ACTivera vänder sig till individer mellan 16-64 år som har behov av stöd i att öka sin aktivitetsförmåga i syfte att närma sig arbete. Deltagande kan ske i valfri kommun, oavsett var i Insjörikets upptagningsområde deltagaren bor.

Utbudet i ACTivera består av en kombination av individuella samtal, fysisk aktivitet, ACT-övningar, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande insatser, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i en grupp för att hållbart öka individens möjligheter till egen försörjning genom arbete. Schema för aktiviteterna i respektive kommun hittar ni här: (scheman läggs upp så snart de finns att tillgå)

Härryda: Schema Härryda hösten 2023

Alingsås: Schema Alingsås hösten 2023

Mölndal: Schema Mölndal hösten 2023

Partille: Schema Partille hösten 2023

Lerum: Schema Lerum hösten 2023

Omfattningen anpassas efter individens behov och förmåga, från två tillfällen per vecka (á 1- 3 timmar vardera) med målet att komma upp 25 % av SGI (eller ca 10 timmar i veckan). Deltagandet beräknas pågå maximalt 24 veckor. Var sjätte vecka sker ett avstämningsmöte tillsammans med remittenten, deltagare och handläggare på ACTivera för att klargöra individens fortsatta deltagande nästkommande veckor (alternativt avslut om åtgärden inte anses lämplig utifrån aktuellt läge).

Intresseanmälan kan skickas ifrån Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, VG- regionen, individen själv eller anhörig. Det är frivilligt att delta i ACTivera.  Den myndighet eller kontaktperson som skickar intresseanmälan ansvarar för att den skickas i samråd med den myndighet som ansvarar för ersättning och övriga eventuella  parter runt individen.

Processkarta för ACTivera hittar ni här: Process ACTivera

Här kan du ta del av en inspelad information om ACTivera

Kontakt gällande frågor om ACTivera