Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Här kan du ta del av de senaste nyheterna

 • Digital föreläsning - Interkulturell kommunikation

  Datum: 2 maj

  Tid: 08.30-11.00

  Robert Johansson, religionsvetare med fokus på beteendevetenskap och religionshistoria kommer denna förmiddag att föreläsa om Interkulturell kommunikation som handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper

  Anmäl dig här: Interkulturell kommunikation – Samordningsförbundet Centrala Östergötland

 • Digital föreläsning - Ungdomsenkäten "Om mig"

  Datum: 30 maj

  Tid: 09.00-11.00

  Hanna Henriksson Region Östergötlands samordnare för enkäten presenterar en nulägesbild av hur unga i Östergötland mår och vad som kan ligga bakom resultaten.

  Anmäl dig här: https://sco.samordning.org/events/ungdomsenkaten-om-mig/

 • Bilderna från kickoff ACTivera

  Här är bilderna från kickoff ACTivera 231117 Bilderna från kickoff ACTivera

  Moderator Ylva Kjellmans bilder ligger inte med i bildspelet. Ni hittar en hälsning och en sammanfattning från hennes berättelse om Mumintrollens personligheter här Mumintrollen

  Vill passa på att tacka alla för en inspirerande dag!

 • NNS konferens om att öka upptäckten av våld

  Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta

  Här kan ni ta del av den nationella konferensen som gick av stapeln den 7 december om att öka upptäckten av våld http://nnsfinsam.se/konferens7december2022