Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Här kan du ta del av de senaste nyheterna

 • Inbjudan semininarium

  Samordningsförbundet RAR Sörmland bjuder in till kostnadsfritt seminarium  på temat Motverka våld i nära relationer.

  Temat är våld i ungas parrelationer och vad vi tillsammans kan göra för att förebygga, upptäcka och stödja.

  Föreläsaren är Zandra Kanakaris, generalsekreterare för stiftelsen ”1000 Möjligheter” som driver den nationella stödlinjen www.ungarelationer.se

  Webbinariet genomförs i samverkan med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

  NNS har sedan 2019 ingått i regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld. Inom ramen för det uppdraget infördes en rutin att ställa frågor om våld i många insatser runt om i landet.

  Projektet Motverka våld i nära relationer https://rarsormland.se/insats/motverka-vald-i-nara-relationer/ medfinansieras av Europeiska unionen.

  Webbinariet är kostnadsfritt och du får gärna sprida inbjudan vidare till alla du tycker berörs av detta ämne.

  Läs mer och anmäl dig här:

 • Bilderna från kickoff ACTivera

  Här är bilderna från kickoff ACTivera 231117 Bilderna från kickoff ACTivera

  Moderator Ylva Kjellmans bilder ligger inte med i bildspelet. Ni hittar en hälsning och en sammanfattning från hennes berättelse om Mumintrollens personligheter här Mumintrollen

  Vill passa på att tacka alla för en inspirerande dag!

 • NNS konferens om att öka upptäckten av våld

  Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta

  Här kan ni ta del av den nationella konferensen som gick av stapeln den 7 december om att öka upptäckten av våld http://nnsfinsam.se/konferens7december2022