Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Här kan du ta del av de senaste nyheterna

 • Samordningsförbunden i Östergötland bjuder in till digital föreläsning om samsjuklighet den 20 april mellan 9-11

  Samsjuklighet – Vad är det och varför behöver vi öka kunskapen?
  Vi ser idag att personer med samsjuklighet, dvs. personer med skadligt bruk/beroende i kombination med psykiatrisk diagnos och eller funktionsnedsättning, behöver mötas av en förståelse för hela sin person och de svårigheter som finns samtidigt.
  I denna föreläsning tar föreläsaren Agneta Björck upp möjliga förklaringar och förståelse bakom samsjuklighetsbegreppet, konsekvenser, mål för samsjuklighetsutredningen, möjliga lösningar och olika samverkansformer.
  Om föreläsaren:
  Agneta Björck är utbildad sjuksköterska med lång erfarenhet av samsjuklighet. Från barn och familjearbete, beroendevård och psykiatri till äldreomsorg för personer i aktivt beroende.
  Nu arbetar Agneta som handledare och utbildare nationellt och projektledare för KI/NASP i ett projekt för att öka kunskap om psykisk hälsa hos äldre.
  Anmäl dig här: https://sco.samordning.org/events/samsjuklighet/

  Sista anmälningsdag:
  2023-04-19

 • Nu börjar några av kommunerna öppna upp för att ta emot intresseanmälningar!

  Härryda, Partille, Lerum och Mölndal tar nu emot intresseanmälningar till verksamheten ACTivera. ACTivera Alingsås öppnar upp i början av april.

  Du hittar anmälan här: https://www.sofinsjoriket.se/intresseanmalan-activera/

  ACTivera är en verksamhet under uppbyggnad kommer att fortsätta utvecklas under året.

 • Välkommen på digital föreläsning i psykisk Livräddning den 14 mars mellan 18:00 - 20:00

  Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

  Föreläsningen är digital och hålls av SPIV som är en ideell förening med syfte att sprida kunskap som hur vi kan förebygga självmord. Läs mer om verksamheten på: www.suicidprev.se

  Föreläsningarna anordnas i samarbete med Kungälvs kommun och Lilla Edets kommun

  Länk till inbjudan och mer info hittar ni här: Inbjudan Psykisk livräddning 14 mars 2023

 • NNS konferens om att öka upptäckten av våld

  Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta

  Här kan ni ta del av den nationella konferensen som gick av stapeln den 7 december om att öka upptäckten av våld http://nnsfinsam.se/konferens7december2022

 • Information om den pågående omorganisationen av förbundet

  Arbetet med att forma den nya organisationen går framåt. Ni kan läsa mer om det aktuella läget här: information om omorganisationen

  Styrelsen har fattat beslut om verksamhetsplanen för 2023 och den kan ni ta del av här

 • Välkommen till Kunskapsstödet!

  Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet. Läs mer här: Kunskapstödet på Finsam.se