Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Här kan du ta del av de senaste nyheterna

 • Bilderna från kickoff ACTivera

  Här är bilderna från kickoff ACTivera 231117 Bilderna från kickoff ACTivera

  Moderator Ylva Kjellmans bilder ligger inte med i bildspelet. Ni hittar en hälsning och en sammanfattning från hennes berättelse om Mumintrollens personligheter här Mumintrollen

  Vill passa på att tacka alla för en inspirerande dag!

 • Samordnat stöd gör skillnad! Läs rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen

  Inspektionen för socialförsäkringen har utvärderat samordningsförbundens stöd till personer som står långt i från arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Insjöriket är ett av fyra förbund som utvärderats

  Sammantaget finner ISF att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs rapporten i korthet här ISF rapport i korthet 

  Mer information och rapporten i sin helhet hittar ni här: https://isf.se/publikationer/rapporter/2023/2023-03-31-samordnat-stod-gor-skillnad

 • NNS konferens om att öka upptäckten av våld

  Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund, däribland samordningsförbundet Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta

  Här kan ni ta del av den nationella konferensen som gick av stapeln den 7 december om att öka upptäckten av våld http://nnsfinsam.se/konferens7december2022

 • Välkommen till Kunskapsstödet!

  Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet. Läs mer här: Kunskapstödet på Finsam.se