Hur kan Samordningsförbundet Insjöriket vara ett stöd för just dig?

Är du 18-64 år och folkbokförd i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås och behöver hjälp att närma dig arbete men upplever att du hamnat mellan stolarna i din kontakt med ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller din kommun? Då kan du vända dig till Samordningsförbundet för råd och stöd.

Du som arbetar hos någon av förbundet parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, någon av kommunerna eller VG-regionen och tror att det stöd som förbundet erbjuder kan gagna någon av de individer du möter kan ni tillsammans göra en ansökan till förbundet. Du kan också kontakta förbundet för att få råd och stöd i ditt arbete med samordnade rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om förbundets mål och värdegrund här

Vad gör egentligen ett Samordningsförbund? Se en kort film om syftet med samordningsförbund här:  Tillsammans gör vi skillnad – FINSAM.

 • Stop för remisser till Balder och Individsamverkansteamet

  Från och med 1 september 2022 går det inte längre att remittera till Balder och Individsamverkansteamet, men Primus tar fortsatt emot nya deltagare som tidigare. 

  Styrelsen har beslutat (Styrelseprotokoll 220318 § 1158) att gå i riktning mot att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och Samordningsförbundet Insjöriket är nu  inne i denna omställningsfas. 

  Förbundets parter representeras i en berednings- och utvecklingsgrupp som arbetar med framtagande av ny verksamhetsplan och samråd pågår med kommunerna. Förhoppningsvis går det inom kort att ansöka eller remittera till fem likvärdiga verksamheter för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

  Om du har frågor innan formella beslut har fattats  är du välkommen att kontakta biträdande förbundschef Melina Myrbäck melina.myrback@molndal.se 

 • Inspelning kunskapsdialog - rehabkoordinatorernas uppdrag och organisering på psykiatrimottagningarna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Lediga platser på Härryda trädgårdar

  Härryda kommun har några lediga platser till kommande omgång med trädgårdsrehabilitering på Härryda trädgårdar för deltagare som bor inom Samordningsförbundets kommuner. Mer information hittar ni i länken nedan. Först till kvarn!

  Härryda Trädgårdar – info och anmälan.pdf (harryda.se)

 • Välkommen till Kunskapsstödet!

  Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet. Läs mer här: Kunskapstödet på Finsam.se

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL