Samordningsförbundet Insjöriket

Vad gör egentligen ett Samordningsförbund? Se en kort film om syftet med samordningsförbund här:  Tillsammans gör vi skillnad – FINSAM.

Samordningsförbundet Insjöriket erbjuder stöd för individer som av olika anledningar behöver extra hjälp att närma sig arbete eller studier få förbättrad hälsa och hamna rätt i välfärden. Vi finns till för individer i yrkesverksam ålder som är folkbokförda i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

Som deltagare i någon av förbundets finansierade verksamheter tas dina behov och förmågor tillvara och du får ett individuellt utformat stöd för att närma dig ditt mål.

Förbundets vision är att skapa ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle där individer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får förbättrad hälsa samt rätt insatser för att komma ut i egen försörjning.

Synsättet präglas av att ”Alla finns i rummet” vilket innebär att alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har samma rätt till arbete, hälsa och delaktighet i samhället utifrån sina egna unika förutsättningar.

Förbundet startade 1 juli 2006.

                   

Läs mer

Aktuellt

 • Varmt välkomna på konferens den 8 november. "Respondere, ett mycket lyckat ESF-projekt"

 • Kort film om Insjörikets insatser

  Här kan ni ta del av en kort film som beskriver Insjörikets uppdrag och insatser

 • Kunskapsdialog ångest och depression

  Hej! Den utlovade inspelningen kommer inte kunna läggas upp på grund av tekniska missöden. Ledsen för detta. Vi hoppas kunna erbjuda dialog på samma tema under hösten.

 • Socialförsäkringsministern om det viktiga arbetet som förbunden bedriver

 • Hör Anna berätta om Biblioterapi

 • Ny film om Mentorskap

 • Nya skärpta riktlinjer för Västra Götaland gällande covid-19

  Följande ändringar av verksamheten har skett utifrån och under rådande pandemiläge:

  Fysiska möten kommer i så stor utsträckning som möjligt ändras till digitala.

  Uppehåll med aktiviteter i grupp gäller främst för Aktiv. Individsamverkansteamet och Primus ställer om till digitala träffar.

  I samtliga verksamheter är inriktningen att alla möten ska vara digitala samt de digitala lösningarna som ett flertal av våra aktiviteter redan har fortgår.

  Genom dessa åtgärder hoppas vi bidra till en minskad smittspridning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kansliet.

  Skydda dig själv och andra. Läs vad vi kan göra för att minska smittspridningen. Ring 113 13 om du har frågor kring covid-19.

  Läs mer här (Folkhälsomyndighetens hemsida)

 • Kostnadsfria samtal för dig som är drabbad av Covid-19

  S:t Lukas i Göteborg, Mölndal och Borås erbjuder nu tre kostnadsfria samtal med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut för dig som önskar samtala med någon professionell om vad Covid-19 har inneburit för dig.

  Läs mer här

 • Tema: Psykisk hälsa

  Exponering – alternativ till undvikande

  I den här filmen får du tips på hur du kan minska ångest och oro med hjälp av exponering.

  Läs mer här

Kontakt

 • Förbundschef

  Annika Ruys-Hagberg
  E-post
  Mobil: 076-134 22 78

 • Biträdande förbundschef

  Melina Myrbäck
  E-post
  Mobil: 070-262 84 72

 • Insjöriket

  Brogatan 16
  431 30 MÖLNDAL